Financiën

Om kostendekkend te zijn, wordt van de deelnemers een bijdrage gevraagd van 180 euro. Voor het jaar 2017 heeft de Stichting een bescheiden subsidie van de gemeente Maastricht ontvangen, waardoor de deelnemersbijdrage verlaagd kan worden naar € 120.
Daarvoor krijgt de deelnemer 12 workshops onder leiding van een deskundige bandcoach, een volledig geoutilleerde repetitieruimte (met koffievoorziening en bar!) en een aantal optredens na afloop van de workshops.