Kosten

SeniorenPop wil graag kostendekkend werken. Daarom vragen we van de deelnemers een bijdrage gevraagd van 150 euro.

Wat krijg ik daar voor?
Daarvoor krijgt de deelnemer
- 12 workshops van een uur  à 12,50 euro
- onder leiding van een deskundige bandcoach
- na afloop van de workshop de mogelijkeheid om een half uur als band zelfstandig te repeteren
- een volledig geoutilleerde repetitieruimte (met koffievoorziening en bar!) en
- een aantal optredens na afloop van de workshop-cyclus.

Het bedrag kan overgemaakt worden op rekeningnummer:
NL82 SNSB 0937183970 tnv Stichting SCA onder vermelding deelname Seniorenpop