• Organisatie

Organisatie

Seniorenpop Maastricht was in 2015 een initiatief van de Maastrichtse (hobby) muzikant Leo Kruijt, zelf behorend tot de doelgroep. Om dit project op te zetten werkt hij samen met Jos van Cann en Jos van Hoof, beiden ook (hobby)muzikant.

Seniorenpop Maastricht is onderdeel van de Stichting Sociaal Culturele Activiteiten en staat ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 66280362. Bankrekening van de stichting: NL82SNSB0937183970.

De Stichting heeft voor 2017 in het kader van de tenderregeling diversiteit een bescheiden subsidie gekregen van de gemeente Maastricht. Hierdoor kunnen voor 2017 de deelnemersbijdragen verlaagd worden.
Naast de workshops van Seniorenpop worden de activiteiten van de Stichting uitgebreid met KwiekFit: cursussen en workshops op het gebied van dans, beweging, persoonlijke groei en yoga.
Meer informatie hierover is te vinden op www.kwiekfit.nl