Beoogd effect

Door het aanspreken van de doelgroep 50+ muzikanten worden de deelnemers geactiveerd en gestimuleerd om weer hun hobby opnieuw op te pakken onder het motto: 'use it or you loose it'.
Samen muziek maken verbindt waardoor onderlinge contacten worden gestimuleerd en zelfs nieuwe vriendschappen ontstaan.